NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING COMMONS
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | EXTERIOR
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING COMMONS
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING HALL
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING HALL
       
     
NIAGARA UNIVERSITY |  CLET DINING COMMONS
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CORRIDOR
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING HALL
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | ENTRYWAY
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING COMMONS
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING COMMONS

Niagara Falls, NY | 18,000sf | Renovation & Expansion

NIAGARA UNIVERSITY | EXTERIOR
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | EXTERIOR
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING COMMONS
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING COMMONS
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING HALL
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING HALL
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING HALL
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING HALL
NIAGARA UNIVERSITY |  CLET DINING COMMONS
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING COMMONS
NIAGARA UNIVERSITY | CORRIDOR
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CORRIDOR
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING HALL
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | CLET DINING HALL
NIAGARA UNIVERSITY | ENTRYWAY
       
     
NIAGARA UNIVERSITY | ENTRYWAY