SUNY Buffalo State | Student Lounge
       
     
SUNY Buffalo State | Classroom
       
     
SUNY Buffalo State | Lobby
       
     
SUNY Buffalo State | Meeting Area
       
     
SUNY Buffalo State | Study Area
       
     
SUNY Buffalo State | Stairway
       
     
SUNY Buffalo State | Wall
       
     
SUNY Buffalo State | Social Hall
       
     
SUNY Buffalo State | Sound Booth
       
     
SUNY Buffalo State | Social Hall
       
     
SUNY Buffalo State | Lobby
       
     
SUNY Buffalo State | Theatre
       
     
SUNY Buffalo State | Student Lounge
       
     
SUNY Buffalo State | Student Lounge

Buffalo, NY | 29,500sf | Renovations & Alterations

SUNY Buffalo State | Classroom
       
     
SUNY Buffalo State | Classroom
SUNY Buffalo State | Lobby
       
     
SUNY Buffalo State | Lobby
SUNY Buffalo State | Meeting Area
       
     
SUNY Buffalo State | Meeting Area
SUNY Buffalo State | Study Area
       
     
SUNY Buffalo State | Study Area
SUNY Buffalo State | Stairway
       
     
SUNY Buffalo State | Stairway
SUNY Buffalo State | Wall
       
     
SUNY Buffalo State | Wall
SUNY Buffalo State | Social Hall
       
     
SUNY Buffalo State | Social Hall
SUNY Buffalo State | Sound Booth
       
     
SUNY Buffalo State | Sound Booth
SUNY Buffalo State | Social Hall
       
     
SUNY Buffalo State | Social Hall
SUNY Buffalo State | Lobby
       
     
SUNY Buffalo State | Lobby
SUNY Buffalo State | Theatre
       
     
SUNY Buffalo State | Theatre